Over & Contact

Welkom bij Burgerinitiatieven Groningen.

Met deze introductietekst willen we jullie uitleggen waarom Burgerinitiatieven zo belangrijk zijn in deze tijd en waarom we deze site hebben opgezet.

Daarnaast willen we jullie meenemen in de doelen en verdere ontwikkeling van Burgerinitiatieven Groningen.

Er zijn verschillende definities en voorbeelden van Burgerinitiatieven te vinden op internet.

Wij willen er het volgende onder verstaan:

Een burgerinitiatief ontstaat vanuit 1 of meerdere burgers die iets neer willen zetten dat zij belangrijk vinden ten gunste van de buurt/wijk.

Voorbeelden te over: een speelplek voor kinderen, banken voor ouderen, een ecologische tuin tot en met een eigen buurthuis in eigen beheer.

Kern van Burgerinitiatief is samen doen en vrijwillig werken, de buurt/wijk staat centraal en verdient alle aandacht van de buurtbewoner. De Gemeente wordt geïnformeerd, maar regisseert niet. Wel zal zij, bijvoorbeeld  de veiligheid  bewaken, en zelfs financiële middelen beschikbaar stellen. Maar alles zal gericht zijn op het realiseren van wensen van buurtbewoners.

Burgerinitiatieven zijn waardevol en noodzakelijk. Het betreft de burger als individu maar ook als deelnemer van de gemeenschap, de leefomgeving en tenslotte als onderdeel van de Gemeente Groningen.

Het doel is initiatieven te ontplooien, te bevorderen, te realiseren en te promoten. Altijd ten gunste van de burger en de leefomgeving. Burgerinitiatief doet goed en verbindt!

Uiteraard voor de burger en met name de buurt- of wijkbewoner. Zij hebben direct zicht op kansen en/of onvolkomenheden in de buurt/wijk. Zij hebben direct en snel contact met elkaar. Vaak hebben zij ook kennissen, die niet in de buurt hoeven te wonen, maar wel met hun expertise bij kunnen dragen aan de realisering van plannen. Kortom op informele wijze kunnen zaken vaak snel hun beslag vinden en gerealiseerd worden. Stimulering en (financiële) ondersteuning van dit soort initiatieven is ook interessant voor de lokale overheid die tenslotte steeds meer verantwoordelijkheid legt bij de burger.

Natuurlijk door gebruik te maken van het contactformulier. Naam, onderwerp en idee zullen door deze website ‘anderen’ snel en effectief bereiken. Ondersteuning en informatie liggen binnen handbereik en vaak al bij buurtbewoners die je kent. Het wiel hoeft vaak niet ‘her’ uitgevonden te worden. Ook wordt snel support gegenereerd, kosten opgesteld en ervaringen gedeeld met anderen initiatiefnemers. Samen doen, samen verbonden!

Kosten.

De initiatiefnemer (Stichting Talent in Actie) van deze website zal alle aandacht besteden aan het bereiken van het gestelde doel, en zoveel mogelijk voorwaarden creëren om het te bereiken. Zij het met een maar; van de wind kun je niet leven. Om praktische redenen is deelname aan deze site voor het eerste half jaar gratis, waarna een jaarlijkse bijdrage gevraagd wordt van 35 euro voor het onderhoud van de website, pr-kosten en onderzoek- en ondersteuning van de aangeboden initiatieven. (Enige verplichting tot verlenging is niet aan de orde)  

Ons initiatief is eigenlijk ook een Burgerinitiatief, namelijk een platform creëren om kennis en ideeën in de buurt te verzamelen en te bundelen en kenbaar te maken aan alle o.a. andere buurtbewoners.  Met deze website helpen we de buurt te vernieuwen, te verbeteren en meer op maat te maken voor de buurtbewoner.

Kosten zijn echter altijd een probleem. Kosten gedragen door velen zijn vaak gering en daarom vragen wij u dit initiatief met een kleine bijdrage te ondersteunen en op die manier bij te dragen Burgerinitiatieven Groningen tot een succes te maken.

Het team van Burgerinitiatieven kan door haar paraplu functie makkelijk en kosteloos  adviseren, aanvullen, kennis uitwisselen, samenwerken tussen verschillende Burger initiatiefnemers. Er zijn ondertussen al verschillende vruchtbare contacten gelegd. Deze site zal daar een wezenlijk onderdeel in vormen en dient dus in topconditie en actueel te blijven.

Uiteraard zal ons streven zijn een onafhankelijk, maar serieus platform en gesprekspartner te worden voor overheden, organisaties en bedrijfsleven.  Dit o.a. met als doel een zogenaamd Burgerfonds te creëren. Burgerinitiatieven, is onze ervaring, zijn behoorlijk kwetsbaar ten aanzien van geld, huisvesting e.d. Een Burgerfonds kan energie, jarenlang gestoken door vrijwilligers in een initiatief, veilig en verantwoord waarborgen.

Burgerinitiatieven Groningen is ontstaan uit de ervaringen van mensen die leuke ideeen hebben, waarvan ze denken dat er behoefte aan is, die de (lokale) wereld leuker maakt, of bijdraagt aan het milieu etc.

Als je dan uitvoering wilt geven aan het idee, dan kom je in de praktijk allerlei hobbels tegen. Je hebt geld nodig, er zijn allerlei regels waar je aan moet houden etc.

Het idee achter Burgerinitiatieven Groningen is eigenlijk dat je gezamelijk meer kunt bereiken, van elkaar kunt leren, een prachtig netwerk opbouwt, een vuist kunt maken naar beslissers/politiek etc.

Burgerinitiatieven Groningen is zelf ook een burgerinitiatief en is bij de start gefinancierd is door een flink aantal mensen die betrokken zijn op burgerinitiatieven.

Zij hebben hun vertrouwen (middels een donatie) gegeven, terwijl ze geen zicht hadden op wat de resultaten zouden zijn.

Ze zijn hiermee de grondleggers van Burgerinitiatieven Groningen en we zijn hun dan ook erg dankbaar voor het vertrouwen wat ze ons in de startfase hebben geschonken.

Aan ons als lokaal netwerk van Burgerinitiatieven Groningen is het om dit initiatief een vaste plek in het Groningse te geven en mooie initiatieven te tonen en te ondersteunen om tot bloei te komen.

Wij, van Burgerinitiatieven Groningen hebben er zin in!! Wilt je ons, op welke wijze dan ook, helpen groeien? Laat het ons weten! Alvast bedankt!

Burgerinitiatieven Groningen

Almastraat 12
9716 CN Groningen
info@burgerinitiatievengroningen.nl
Tel. 06-44944924

Contactformulier