Spreekuur BiG

Je bent burgerinitiatiefnemer en je hebt een vraag over hoe je verder moet met je initiatief. Wij zijn een netwerk van en voor burgerinitiatiefnemers in de gemeente Groningen. Kom langs met je vraag!

Hoe werkt het?

  • We zitten met twee of meer bestuursleden van BiG op vaste tijden in het online SDG-Café, aan de BiG-stamtafel. Kijk hieronder voor de tijden. Schuif aan en neem je initiatief met ons door, oefen je pitch op ons. Dat levert je op: contacten, korte lijnen naar gemeente, subsidieadviseurs, media en onderzoekers, en adviezen vanuit onze eigen ervaring. 
  • Verder verzamelen we kwesties waar burgerinitiatiefnemers tegenaan lopen zodat we ook belangenbehartiging namens allen kunnen doen.
  • Kom je liever persoonlijk langs voor ons inloopspreekuur? Adres is Almastraat 12 te De Hoogte.

 

Data en tijden dat we in het online SDG-Café zijn  Wie zijn er 
vrijdag 23/04 16:00-16:30 Feikje, Conny
vrijdag 30/04 16:00-16:30 Peter, Garlon, Feikje, Conny
vrijdag 07/05 16:00-16:30 Peter, Garlon, Feikje, Conny

 

Vrijdag 14/05 16:00-16:30                                         Peter, Garlon, Feikje, Conny 
vrijdag 21/05 16:00-16:30 Peter, Garlon, Feikje, Conny
vrijdag 28/05 16:00-16:30 Peter, Garlon, Feikje, Conny
vrijdag 04/06 16:00-16:30 Garlon, Feikje, Conny

 

Vrijdag 11/06 16:00-16:30                                        Peter, Garlon, Feikje, Conny 
vrijdag 18/06 16:00-16:30 Peter, Garlon, Feikje, Conny
vrijdag 25/06 16:00-16:30 Peter, Garlon, Feikje, Conny
vrijdag 02/07 16:00-16:30 Peter, Garlon, Feikje, Conny

 

Hoe maken we dit waar?

  • Contacten: we onderhouden als BiG een index van burgerinitiatieven in Groningen. Verder zetten de bestuursleden natuurlijk ook hun eigen netwerk in en kunnen we je introduceren bij mensen die we kennen.
  • Korte lijnen naar de gemeente: via ons netwerk hebben we contacten met raadsfracties, beleidsambtenaren, bestuurders en wijkteams.
  • Subsidieadviseurs: er komt op de website van BiG een lijst van subsidieadviseurs die specialiseren in burgerinitiatieven. 
  • Media: we hebben in ons bestuur ervaren schrijvers en contacten met lokale en regionale media.
  • Onderzoekers: we hebben korte lijnen met de RuG, de Hanzehogeschool en NHL Stenden. Ook met WIJS (studentvrijwilligersbureau) werken we geregeld samen.
  • Belangenbehartiging: we bouwen aan een lijst van lastige kwesties waar burgerinitiatiefnemers mee te maken krijgen en die vragen om gezamenlijke belangenbehartiging bij de politiek. Zo ontbreekt het bijvoorbeeld aan een laagdrempelig fonds voor burgerinitiatiefnemers. De lijst komt, zodra er voldoende getalsmatige onderbouwing is, op de website van BiG en dan zullen we deze bij de raadsfracties onder de aandacht brengen.