Redactionele verantwoording: initiatieven zijn ofwel door Burgerinitiatieven Groningen BiG redactioneel vermeld op basis van openbare informatie, of het zijn zelfmeldingen door de initiatiefnemers. De redactionele teksten zijn opgesteld door de initiatiefnemers, met assistentie van de ondersteuners (zie Over). De website is gemaakt met WordPress. Het oorspronkelijke ontwerp is van Barhey.

Rechtspersoon: Burgerinitiatieven Groningen BiG is vooralsnog informeel. In een nog te plannen oprichtingsbijeenkomst zal worden besloten over oprichten van een vereniging.

Auteursrecht: dat ligt bij Burgerinitiatieven Groningen BiG. Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie. Overnemen van inhoud is onder de voorwaarden van deze licentie toegestaan.

Gegevensbescherming: initiatiefnemers kiezen bij invoeren van gegevens over zichzelf en over hun initiatief welke gegevens openbaar gepubliceerd mogen worden. Openbare data worden vermeld op de website van Burgerinitiatieven Groningen en in de Tafelatlas van de vereniging Noorden Duurzaam. Vermeldingen van initiatieven op de website van BiG en in de Tafelatlas kunnen door de initiatiefnemers zelf worden ingezien, onderhouden en verwijderd. Niet-openbare data worden alleen gebruikt voor communicatie tussen betrokkenen en BiG en worden niet aan derden verstrekt. BiG publiceert uit de niet-openbare data geen individueel herleidbare gegevens. Studenten en docenten hebben geen toestemming om onderzoeksgegevens aan anderen dan aan BiG te verstrekken. Betrokkenen kunnen hun eigen niet-openbare data inzien en laten verwijderen (mits niet strijdig met administratieverplichting).

Vrijwaring: gebruik van deze website is voor eigen risico. Beschikbaarheid en werking zijn niet gegarandeerd. Burgerinitiatieven Groningen BiG en de initiatiefnemers en ondersteuners accepteren geen aansprakelijkheid.