Burgerinitiatieven zijn van groot belang voor individuele zorg, persoonlijke groei, sociale cohesie en duurzame ontwikkeling in de wijken van de gemeente Groningen. Ze voeren vaak maatschappelijke taken uit die de overheden, instellingen en marktpartijen niet willen of niet kunnen oppakken.

Burgerinitiatieven zijn divers. Het zijn korte of langlopende projecten, permanente netwerken, of bijvoorbeeld voorzieningen die vanuit een lokale en gedeelde behoefte door burgers gestart worden. De initiatieven lopen uiteen van burenhulp tot voedselbank, van schoonmaakactie tot wijkenergieplannen en van ziekenbezoek tot wijkvervoersbedrijf. Zie ook ons Manifest voor een aanloop naar een definitie.

Burgerinitiatieven zijn vaak kwetsbaar. Het ontbreekt vaak aan middelen om professioneel te organiseren, het ontbreekt soms aan kennis van regelgeving, het ontbreekt geregeld aan goede contacten met andere initiatieven of overheden, de continuïteit is niet vanzelfsprekend, etc. Aan het vergaren van noodzakelijke middelen wordt vaak onevenredig veel vrijwilligerstijd besteed.

De kwetsbaarheid van vrijwilligerswerk voor algemeen belang is een structureel probleem in Nederland. Herman Tjeenk Willink heeft dit knelpunt een prominente plaats gegeven in zijn boekje ‘Groter denken, kleiner doen’ en roept op er iets aan te doen door samen op te trekken.

Burgerinitiatieven Gemeente Groningen (BIG) wil een platform zijn voor burgerinitiatieven in de Gemeente Groningen en is ontstaan uit drie burgerinitiatieven (Planet 3PO, De Krachtcentrale Hoogkerk, Mijn Gereedschapskist). Het doel van BIG is een krachtenbundeling richting politiek en kennisdeling, zodat de burgerinitiatieven meer ruimte krijgen en het wiel niet telkens opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

Burgerinitiatieven kunnen zich tegen een kleine bijdrage aansluiten, indien nodig kan dit kosteloos. De organisatie is democratisch. Zo worden sociale contacten en kennisdeling bevorderd, de onderlinge samenwerking vereenvoudigd en versterkt. Bij voldoende deelname kan BIG bij de gemeente en andere belanghebbenden opkomen voor de achterban en kan BIG de gezamenlijke burgerinitiatieven representeren in de media. Kortom: een brancheorganisatie van burgerinitiatieven dus, een contactorgaan, spreekbuis en initiatiefpunt.

Burgerinitiatieven Groningen (BIG) is in oprichting. De initiatiefgroep bestaat uit vooralsnog drie burgerinitiatiefnemers: Conny Eldering (Handig in de buurt, in meerdere wijken), Feikje Kenter (Krachtcentrale Hoogkerk) en Johann van der Geest (Blije Business). De initiatiefgroep gaat nog uitbreiden (laat weten als je belangstelling hebt). Verder krijgt de initiatiefgroep ondersteuning van de vereniging Noorden Duurzaam (Peter Bootsma), WIJS (Harald Hilbrants) en Hanzehogeschool (Johan Offringa).

In Dagblad van het Noorden 21 november 2019 staat een uitgebreid artikel over Burgerinitiatieven Groningen. De volledige tekst is daar voor abonees op te vragen. https://www.dvhn.nl/groningen/Groningen-krijgt-een-vereniging-waarin-alle-vrijwillige-opruimers-feestgevers-verzorgers-en-etenkokers-elkaar-helpen-25040047.html