De initiatiefgroep is te bereiken via info@burgerinitiatievengroningen.nl. Of bel Conny Eldering op 06 449 449 24.

Burgerinitiatiefnemers kun je ook tegenkomen in het online SDG Café Groningen. Dit Café is een initiatief van BiG, de vereniging Noorden Duurzaam en de Groene Burgemeester. Je kunt er rondlopen (gebruik de pijltoetsen van je toetsenbord), zien wie er zijn, praten met mensen vlakbij, met een groepje aan een tafeltje zitten, het woord nemen bij de microfoon of een vaag in de chat gooien. Veel dezelfde functies dus als bij videovergaderen maar dan met de sociale interactie en de besloten gesprekken van een echt café. Voorlopig open 24/7. Vaste ontmoetingstijden: vrijdagen 16:00-17:00.