Toevoegen van een initiatief

De website van Burgerinitiatieven Groningen maakt gebruik van de website van de vereniging Noorden Duurzaam voor invoeren en bijwerken van de Index van burgerinitiatieven. Wil je je eigen initiatief invoeren? Of als buurtredacteur initiatieven invoeren? Zo werkt het:

  • Extra vermelding van een initiatief: staat het initiatief dat je wilt vermelden al bij een andere wijk of buurt, vraag dan een extra vermelding via info@burgerinitiatievengroningen.nl.
  • Een redactionele vermelding van je eigen initiatief aanpassen: staat je eigen initiatief als redactioneel in de index en wil je de vermelding zelf kunnen aanpassen? Mail een overdrachtverzoek naar info@burgerinitiatievengroningen.nl.
  • Een inlogaccount aanmaken: maak een inlogaccount aan op noordenduurzaam.nl (opent in nieuwe tab). Je krijgt een mail met een link voor bevestigen. Lees ook even onze juridische pagina. Check eventueel je spambox. Log in en kom dan terug hier voor de volgende stap.
  • Initiatief toevoegen: ben je student, onderzoeker of redacteur voeg dan een redactionele vermelding toe. Ben je zelf de initiatiefnemer voeg dan een zelfmelding toe. Stel het werkgebied in op de hele gemeente, of op 1 of meerdere wijken of buurten. Maak je een redactionele vermelding zet dan ook een vinkje bij “Ik wil dit initiatief in dit gebied vermelden”.
  • Bewerken van ingevoerde initiatieven: log in op noordenduurzaam.nl, ga naar www.noordenduurzaam.nl/node/108419/initiatieven, zoek je initiatief en klik op zelfmelding/redactioneel.

Help dubbele vermeldingen voorkomen. Check altijd eerst of het initiatief al in de Index vermeld is.

Wijkindeling: waar is welke wijk in Groningen? Kijk op de overzichtskaart van de gemeente of op Wikipedia voor Groningen, Haren en Ten Boer (april 2020 – de herindeling is daar nog niet verwerkt) .

Vragen en problemen: werkt iets niet zoals je wilt dan graag een seintje naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Wijkredactie

Ingevoerde initiatieven verschijnen niet direct in de index maar worden handmatig vrijgegeven, om misbruik en spam te voorkomen. Dit redactiewerk wordt gedaan door de kerngroep van BiG, maar kan ook per wijk of buurt worden gedaan. Een wijkredacteur kan ook zelf initiatieven in de wijk inventariseren en vermelden.

BiG legt het aanwijzen van een wijkredacteur bij de wijkraad. Wijkraden kunnen dus wijkredacteur voordragen, via info@burgerinitiatievengroningen.nl. De wijkredacteur krijgt dan redactierechten. Dat houdt in: kunnen vrijgeven van voorgestelde redactionele vermeldingen en zelfmeldingen en onbeperkt kunnen aanbrengen van redactionele vermeldingen.

Lees over gegevensbescherming, auteursrechten, etc. onze juridische pagina.

Inventarisatie 2019

De startende brancheorganisatie van burgerinitiatieven in Groningen doet samen met de opleiding Facility Management van de Hanzehogeschool in het najaar van 2019 een gemeentebrede inventarisatie. 170 studenten bezoeken alle wijken en buurten, brengen in kaart wat er leeft aan burgerinitiatieven en geven strategisch advies. Dit is de opdracht: 190906 Opdracht BIGG voor SVP semester 1 2019-2020 en nogmaals, in het Engels: 190906 Assignment BIGG for SCP semester 1 2019-2020.

Conny Eldering
Feikje Kenter

Op donderdag 16 januari 2020 vond de eindpresentatie van het onderzoeksproject plaats. Er waren 126 werkstukken ingediend door de studenten van Facilitair Management. Ze kregen een certificaat voor hun bijdrage aan dit project.

Kerngroepleden van BiG maakten een rondgang langs posterpresentaties en konden vragen stellen aan de teams. BiG kreeg het advies om goed zichtbaar te zijn en een spreekbuis te zijn voor belangen van burgerinitiatieven.

Verder viel op dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen wijken en buurten, afhankelijk van onder andere omvang, samenstelling en leeftijdsgroepen. Burgerinitiatieven hebben vaak te maken met de gemeente maar ervaren die niet altijd als laagdrempelig en weten ook niet altijd waar ze met vragen terecht kunnen.

Tenslotte was er nog een vraag vanuit BiG: hoe zit het eigenlijk met burgerinitiatieven door studenten – toch een kwart van stad. Die initiatieven zijn er inderdaad, en er is zelfs een organisatie die inzet van studenten koppelt aan maatschappelijke vraagstukken: WIJS in Paddepoel.

Een deel van de werkstukken wordt later ingeleverd en beoordeeld. De eindresultaten van het onderzoek worden verwacht in april 2020.