De startende brancheorganisatie van burgerinitiatieven in Groningen doet samen met de opleiding Facility Management van de Hanzehogeschool in het najaar van 2019 een gemeentebrede inventarisatie. 170 studenten bezoeken alle wijken en buurten, brengen in kaart wat er leeft aan burgerinitiatieven en geven strategisch advies. Dit is de opdracht: 190906 Opdracht BIGG voor SVP semester 1 2019-2020 en nogmaals, in het Engels: 190906 Assignment BIGG for SCP semester 1 2019-2020.

Conny Eldering
Feikje Kenter

Op donderdag 16 januari 12:30-14:30 vindt op de Hanzehogeschool de eindpresentatie plaats van de studentonderzoeken. Belangstellende burgerinitiatiefnemers zijn welkom om met de kerngroep van BIG de resultaten in ontvangst te nemen. Wil je erbij zijn mail dan even naar info@burgerinitiatievengroningen.nl.