Burgerinitiatieven in de gemeente Groningen

Herman Tjeenk Willink roept in zijn boekje “Groter denken, kleiner doen” de burgers op hun krachten te bundelen. Hier in Groningen pakken de burgerinitiatieven die handschoen op en beginnen we een eigen brancheorganisatie, de ‘BiG’ (werktitel). We zien twee doelen: meer samenhang onderling, en meer steun van de politiek. Maar eerst samenhang. Daarom een Index zodat we mekaar kunnen vinden, en een Spreekuur voor kennisdelen en samenwerken.