Burgerinitiatieven in de gemeente Groningen

Herman Tjeenk Willink roept in zijn boekje “Groter denken, kleiner doen” de burgers op hun krachten te bundelen. Hier in Groningen pakken de burgerinitiatieven die handschoen op en beginnen we een eigen brancheorganisatie, de ‘BIG’ (werktitel). We zien twee doelen: meer samenhang onderling, en meer steun van de politiek. Op dit moment (najaar 2019) bereidt een initiatiefgroep de oprichting voor, in samenwerking met 170 studenten van de Hanzehogeschool die een inventarisatie doen in alle wijken en buurten van de gemeente.